Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Słowa kluczowe w języku polskim
xxx
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Cel projektu w języku polskim
xxx
Cel projektu w języku angielskim
xxx
Opis/streszczenie w języku polskim
xxx
Opis/streszczenie w języku angielskim
xxx
Oczekiwane rezultaty w języku polskim
xxx
Oczekiwane rezultaty w języku angielskim
xxx
Obszar zastosowań
nauka

Kompletny rekord (bez zakładek)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUTdddc59436ac24533903c374631f068b1/
URN
urn:pw-repo:WUTdddc59436ac24533903c374631f068b1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek