Project number (POL-on)DOB-BIO7/09/03/2015 POLON
Project StatusImplemented
Project current statusin run
Project typeProjekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Subprogram/ edition/contest (other than official)19
Implementing unit from WUTFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in PolishProgram do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Agreement numberDOB-BIO7/09/03/2015
Beginning date22-12-2015
Planned end date31-12-2018
Project duration (in months)0
Related publications (9)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?