Numer projektu (POL-on)N523 7373 40 POLON
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)ZWYKŁY
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)40
Jednostka wykonująca w PWunknown 111300 (WIBHiIŚ / ) (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ))
Tytuł w języku polskim Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej
Numer umowy (pracy)7373/B/T02/2011/40
Numer decyzji7373/B/T02/2011/40
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 16-05-2011
Planowana data zakończenia30-06-2013
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?