Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIAR/2014/45
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Program Badań Stosowanych (PBS)
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)3
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim System nawigacji robotów w dynamicznie zmieniającym się środowisku
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2015
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót