Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIETSIP/2014/30
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)PRELUDIUM
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)55
Jednostka wykonująca w PWInstytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE / IETSIP) (Wydział Elektryczny (WE))
Tytuł w języku polskim Metody komputerowej analizy obrazów wspomagajace ilościową ocena zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz kręgowych na podstawie angiografii w tomografii komputerowej (CTA)
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 31-05-2015
Planowana data zakończenia05-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót