Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu691152
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) [Marie Skłodowska-Curie - Projekty wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami]
(Horizon 2020 [Horyzont 2020])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Jednostka wykonująca w PWPracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych (WF / PFENS) (Wydział Fizyki (WF))
Tytuł w języku polskim RENOIR - Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej
Tytuł w języku angielskim Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing
Akronim projektuRENOIR
Numer kontraktu691152
Numer umowy (pracy)691152
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2016
Planowana data zakończenia31-12-2019
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)48
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Powiązane publikacje (8)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót