Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2013/57
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)SONATA
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)51
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Modele efektywnej alokacji i sprawiedliwej wyceny dla rynków ze złożonymi ograniczeniami produkcji i kosumpcji
Numer kontraktu241511
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2014
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót