Numer projektu (POL-on)687777
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu687777
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Coordination and Support Actions (CSA) [Akcje koordynacyjne i wspierające]
(Horizon 2020 [Horyzont 2020])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI / IMiO) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim PICs4All - Program powszechnego dostępu do technologii układów fotoniki scalonej
Tytuł w języku angielskim Photonic Integrated Circuits Accessible to Everyone
Akronim projektuPICs4All
Numer kontraktu687777
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2016
Planowana data zakończenia31-12-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)36
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Powiązane publikacje (11)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót