Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuxx
Status projektuW realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Program Szwajcarski
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (03.05)
Jednostka wykonująca w PWWydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim Nowe nan okompozytowe materiały do adsorpcyjnego oczyszczania wody - NANOSORP
Tytuł w języku angielskim Nowe nan okompozytowe materiały do adsorpcyjnego oczyszczania wody - NANOSORP
Akronim projektuNANOSORP
Numer kontraktuxx
Numer umowy (pracy)xx
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót