Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIAR/2014/1
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)17
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2015
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót