Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuISE/2014/PUZ/EDA/MAPIS
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Prace umowne zagraniczne
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty finansowane przez agencje Unii Europejskiej, w tym przez EURATOM, European Institute of Innvation and Technology (EiT), European Defence Agency (EDA), Consumers oraz Health and Food Executive Agency (CHAFEA) (07.11)
Poziom źródeł finansowaniaMiędzynarodowy
Jednostka wykonująca w PWInstytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Wielokanałowe pasywne zobrazowania w trybie odwróconej syntetycznej apertury ISAR w zastosowaniach wojskowych
Tytuł w języku angielskim Multichannel passive ISAR imaging for military applications (MAPIS)
Akronim projektuMAPIS
Numer kontraktuB-1359 IAP GP
Numer umowy (pracy)x
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 11-12-2014
Planowana data zakończenia26-10-2017
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 26-10-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Powiązane publikacje (1)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót