Internal registration number504/01946/1060/42.000100
Project StatusCompleted
Project current statusfinished/implemented
Project typeZadania służące rozwojowi młodych naukowców
(Działalność statutowa)
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców (16.02)
Implementing unit from WUTFaculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in PolishWartość dodana wynikająca z przetworzenia, analizy i wizualizacji danych przestrzennych pochodzących z rejestrów publicznych (wybrane przykłady) (grant dziekański dla młodych)
Title in EnglishX
Contract number504/01946/1060/42.000100
Agreement number504/01946/1060/42.000100
Beginning date15-05-2015
Planned end date31-03-2016
End date31-03-2016
Project duration (in months)0
Project subject classDeveloping research
Cooperation leveldomestic
Related publications (2)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?