Keywords in PolishCyberbezpieczeństwo, metody syntezy układów cyfrowych, algorytmy eksploracji danych modelowanie sieci, projektowanie sieci, ISDN, B-ISDN, ATM, IP, WDM, VAS, WLAN, GSM, UMTS, ruch telekomunikacyjny, bezpieczeństwo sieci. światło, światłowód, sieci dostępowe, sieci DTN, sieci PLC, telekomunikacja modelowanie sieci, projektowanie sieci, PL-LAB2020, chmury obliczeniowe, strumieniowanie wideo, wirtualizacja
Keywords in EnglishCyber security, methods of synthesis of digital systems, data mining algorithms network modeling, network design, ISDN, B-ISDN, ATM, IP, WDM, VAS, WLAN, GSM, UMTS, telecommunication traffic, network security. light, optical fiber access networks, DTN networks, PLC networks, telecommunications network modeling, network design, PL-LAB2020, cloud computing, video streaming, virtualization
Aim in PolishPraca badawcza zatytułowana „Rozwój telekomunikacji cyfrowej” składała się z 4 głównych zadań: 1.Współczesne Systemy Telekomunikacyjne. 2. Analiza wybranych problemów dot. cyberbezpieczeństwa i metod syntezy logicznej 3. Wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania, optymalizacji i analizy sieci w kontynuacji badań nad sieciami EON, FITTx, WiFi, LTE oraz sieciami 4. Opracowanie strategii zarządzania ruchem w chmurach obliczeniowych
Aim in Englishx
Description in PolishOtrzymane wyniki prac wykonywanych w ramach zadania są całkowicie oryginalnym osiągnięciem pracowników i osób z nimi współpracującymi. Otrzymane wyniki badań dotyczą głównie badań zjawisk występujących w sieciach optotelekomunikacyjnych; a także częściowo dotyczą udoskonalania metod badawczych oraz budowy i modernizacji aparatury badawczej. Wyniki zrealizowanych prac będą użyteczne dla prac doktorskich i habilitacyjnych. Otrzymane wyniki wykorzystano w publikacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz były prezentowane na konferencjach krajowym i międzynarodowym. Część z osiągnięć badawczych można opatentować
Description in Englishx
Expected results in Polish Otrzymane wyniki badań, które były prowadzone w ramach pracy statutowej zostały wykorzystane, i zostaną wykorzystane, dla uzupełnienia w znaczącym stopniu wartości merytorycznej pracy doktorskiej mgr. inż. R. Cybulskiego, mgr. inż. T. Mrozka, mgr. inż. P. Obryckiego, mgr. inż. P. Zycha i mgr. inż. Ł. Chorchosa oraz pracy habilitacyjnej dr. inż. Marcina Kowalczyka. W wyniku badań wykonanych w ramach pracy statutowej opracowano projekt wystąpienia o granty NCN (dr hab. inż. Grzegorz Stępniak, NCN-OPUS ID 393938 i NCN-SHENG ID 419150). Badania realizowane w ramach pracy statutowej pozwoliły na rozwój kompetencji pracowników Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w obszarze telekomunikacji; ze szczególnym uwzględnienie optotelekomunikacji, fotoniki i sieci czujnikowych. Uzyskane wynik badań znalazły się w 19 publikacjach z listy JCR i zostały zaprezentowane jako referaty konferencyjne; w tym 34 referaty na konferencjach międzynarodowych i 5 na krajowych. W zespole ZAZI skupiono się na badaniach, zgodnie ze strategią zespołu, dotyczących aspektów projektowania chmur obliczeniowych głównie dotyczących federacji chmur. Ponadto, prowadzono badania dotyczące metod analizy systemów z wakacjami, algorytmów adaptacyjnego strumieniowania wideo, metod wykrywania ataków DDoS, zarządzania sieciami BLE MESH, zastosowania techniki SDN do wprowadzania nowych usług sieciowych w sieci Exatel oraz opracowania sieci badawczej 5G.
Expected results in Englishx
Application arearesearch
Commercial potentialdirect

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?