Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIT/2017/badawczy/52
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/niezrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Inne projekty Unii Europejskiej
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) (12.01)
Poziom źródeł finansowaniaMiędzynarodowy
Jednostka wnioskująca w PWInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Jednostka wykonująca w PWInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Jednostka wnioskująca spoza PWSoftwarely
Jednostka lidera spoza PWSoftwarely
Jednostka wykonująca spoza PWSoftwarely
Wydział Biologii [Uniwersytet Warszawski (UW)]
Tytuł w języku polskim Inteligentny system pomiarów parametrów środowisk wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony Dóbr Dziedzictwa Kultury
Tytuł w języku angielskim Intelligent system of measuring parameters of environments with built-in predictive models for the protection of Culture Heritage
Akronim projektuISPA
Numer umowy (pracy)RPMA.01.02.00-14-5780/16-00
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 27-04-2017
Planowana data zakończenia30-09-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)20
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracymiędzyregionalny

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót