Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIE/2014/187
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Program Badań Stosowanych (PBS)
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)3
Jednostka wykonująca w PWInstytut Elektroenergetyki (WE / IE) (Wydział Elektryczny (WE))
Tytuł w języku polskim Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 wyposażona w 2 kierunkowe sprzęgi energoelektroniczne i bateryjne zasobniki energii do efektywnej dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej do odbiorców końcowych (Smart Station) - wspólny projekt badawczo - rozwojowy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej i RWE Stoen Operator
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 03-01-2015
Planowana data zakończenia30-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót