Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2015/47
Status projektuOdrzucony
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)OPUS
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)57
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Planowanie wielo-agentowe i monitorowanie wykonania planu - zasada sprawiedliwego rozdziału zadań i rozproszonego planowania
Tytuł w języku angielskim xxx
Numer umowy (pracy)AK/2015/47
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2016
Planowana data zakończenia31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót