Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2014/135
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)OPUS
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)55
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Hierarchiczny system energooszczędnego sterowania dla centrum przetwarzania danych
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 15-12-2014
Planowana data zakończenia31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót