Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Fundamental data
Internal registration number
II/2016/DS/1
Project Status
Completed
Project current status
in run
Project type

Implementing unit from WUT
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in Polish
Rozwój nowych algorytmów w obszarach: a) oprogramowania i architektury komputerów, b) sztuczenej inteligencji i systemów informacyjnych oraz c) grafiki komputerowej
Title in English
Development of new algorithms in the areas of software and computer architecture, artificial intelligence and information systems and computer graphics
Contract number
-
Agreement number
-
Beginning date
15-04-2016
End date
30-11-2017
Project duration (in months)
0
Project subject class
Fundamental research
Cooperation level
domestic
Related publications (72)
Application, Call
Leaders, executors
Project leader
Jarosław Arabas (FEIT/ICS) Jarosław Arabas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Implementing person
Marzena Kryszkiewicz (FEIT/ICS) Marzena Kryszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Janusz Sosnowski (FEIT/ICS) Janusz Sosnowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Total number of implementing persons
3
Financing / commissioning institution
The Faculty of Electronics and Information Technology (WEiTI) [Warsaw University of Technology (PW)]
Consortium, partners
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polish
grafika komputerowa, rozpoznawanie obrazów, eksploracja danych, eksploracja WWW, metody reprezentacji wiedzy, projektowanie systemów komputerowych, niezawodność systemów komputerowych
Keywords in English
computer graphics, pattern recognition, data mining, web mining, knowledge representation methods, design of computer systems, the reliability of computer systems
Aim in Polish
1a. Rozwój i modernizacja bazy komputerowej Zakładu Grafiki Komputerowej, 1b. Prace nad rozwojem zaawansowanych algorytmów syntezy, przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. 2. Rozwój metod analizy danych i odkrywania wiedzy. 3a. Metody modelowania, projektowania oraz ewaluacji systemów komputerowych 3b. Rozwój Laboratorium ZOAK
Aim in English
-
Description in Polish
- grafika komputerowa oraz przetwarzanie i analiza obrazów - wizualizacja stereoskopowa wysokiej jakości, rzeczywistość wirtualna, symulacja holografii, analiza i przetwarzanie informacji o głębi dla potrzeb wizualizacji stereoskopowej oraz technologii LightField, proceduralna generacja zawartości dla potrzeb gier komputerowych, analiza obrazów wykorzystująca metryki percepcyjne, - systemy informacyjne - opracowywanie i rozwój metod oraz narzędzi odkrywania, reprezentacji i oceny jakości wiedzy, pochodzącej z różnorodnych źródeł danych (WEBowych, tekstowych, przestrzennych, Internetowych, medycznych i genetycznych), a także metod zarządzania wiedza, w tym w środowisku wieloagentowym, - oprogramowanie i architektura komputerów - rozwój metod analizy systemów komputerowych (problemy projektowania i analizy jakości oprogramowania, techniki weryfikacji modelowej - model checking) oraz badania zagrożeń i błędów w pracy systemów.
Description in English
-
Expected results in Polish
-
Expected results in English
-
Offer for applications in Polish
-
Offer for applications in English
-
Application area
research
Notes
Links, other files
Related publications (72)

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT74d08b2f2db443f98013d762b0c9e1ca/
URN
urn:pw-repo:WUT74d08b2f2db443f98013d762b0c9e1ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard