Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Keywords in Polish
grafika komputerowa, rozpoznawanie obrazów, eksploracja danych, eksploracja WWW, metody reprezentacji wiedzy, projektowanie systemów komputerowych, niezawodność systemów komputerowych
Keywords in English
computer graphics, pattern recognition, data mining, web mining, knowledge representation methods, design of computer systems, the reliability of computer systems
Aim in Polish
1a. Rozwój i modernizacja bazy komputerowej Zakładu Grafiki Komputerowej, 1b. Prace nad rozwojem zaawansowanych algorytmów syntezy, przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. 2. Rozwój metod analizy danych i odkrywania wiedzy. 3a. Metody modelowania, projektowania oraz ewaluacji systemów komputerowych 3b. Rozwój Laboratorium ZOAK
Aim in English
-
Description in Polish
- grafika komputerowa oraz przetwarzanie i analiza obrazów - wizualizacja stereoskopowa wysokiej jakości, rzeczywistość wirtualna, symulacja holografii, analiza i przetwarzanie informacji o głębi dla potrzeb wizualizacji stereoskopowej oraz technologii LightField, proceduralna generacja zawartości dla potrzeb gier komputerowych, analiza obrazów wykorzystująca metryki percepcyjne, - systemy informacyjne - opracowywanie i rozwój metod oraz narzędzi odkrywania, reprezentacji i oceny jakości wiedzy, pochodzącej z różnorodnych źródeł danych (WEBowych, tekstowych, przestrzennych, Internetowych, medycznych i genetycznych), a także metod zarządzania wiedza, w tym w środowisku wieloagentowym, - oprogramowanie i architektura komputerów - rozwój metod analizy systemów komputerowych (problemy projektowania i analizy jakości oprogramowania, techniki weryfikacji modelowej - model checking) oraz badania zagrożeń i błędów w pracy systemów.
Description in English
-
Expected results in Polish
-
Expected results in English
-
Offer for applications in Polish
-
Offer for applications in English
-
Application area
research
Notes

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT74d08b2f2db443f98013d762b0c9e1ca/
URN
urn:pw-repo:WUT74d08b2f2db443f98013d762b0c9e1ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard