Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIT/2017/badawczy/54
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Inne projekty Unii Europejskiej
Poziom źródeł finansowaniaMiędzynarodowy
Jednostka wnioskująca w PWInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Jednostka wykonująca w PWInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim System zwielokrotnienia kanałów polaryzacyjnych w światłowodach
Tytuł w języku angielskim Multiplication system of polarization channels in optical fibers
Numer kontraktuRPMA.01.02.00-14-5632/16-00
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 19-04-2017
Planowana data zakończenia30-09-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 18-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót