Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu610897
Status projektuW realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) [Marie Curie - Współpraca przemysłu z nauką]
(7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty 7-go Programu Ramowego (01.03)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Techniki Cieplnej (WMEiL / ITC) (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL))
Tytuł w języku polskim GENFUEL - Addressing Fundamental Challenges in the Design of new generation fuels
Tytuł w języku angielskim Addressing Fundamental Challenges in the Design of new generation fuels
Akronim projektuGENFUEL
Numer kontraktu610897
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-02-2014
Planowana data zakończenia31-08-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót