Keywords in Polishfotonika scalona, ASPICs, technologia generyczna, systemy dostępowe, WDM-PON
Keywords in Englishphotonics integrated, ASPICs, generic technology, access systems, WDM-PON
Aim in PolishGłównym celem projektu jest zaproponowanie i przebadanie nowego jakościowo rozwiązania dla systemów dostępowych - systemu WDM-PON (ang. Wavelenght Division Multiplexing - Passive Optical Network), bazującego na fotonicznych układach scalonych ( ang. Photonic Integrated Circuits, PICs) oraz opracowanie scenariusza wdrożenia takiego rozwiązania w rzeczywistych systemach operatorskich.
Aim in EnglishThe main aim of the project is development and investigation of a novel solution for optical access systems - WDM-PON system, based on photonic integrated circuits (PICs) as weell as elaboration of the roadmap for implementation of such a solution in a real systems of telecom operators.
Description in PolishZakres projektu obejmuje w szczególności zaprojektowanie, wytworzenie i wszechstronne zbadanie zestawu kluczowych komponentów nadawczo -odbiorczych wchodzących w skład systemu dostępowego, jak również podzespołów fotonicznych do zastosowań w węzłach systemów dostępowych.
Description in EnglishThe scope of the project covers in particular desinging, manufacturing, versatile characterization and evaluation of key transceiver PICs for WDM-PON access systems, as well as photonc components for application in its nodes.
Expected results in Polish Bezpośrednim wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WDM-PON z zaimplementowanymi układami fotoniki scalonej , pozwalający na określenie możliwości ich zastosowania w rzeczywistych systemach operatorskich, zarówno z punktu widzenia technicznego jak i chemicznego.
Expected results in EnglishAs a result - the demonstrator of the system with implemented PICs components will be developed, allowing determination of the technical and economic capabilities of deploying the proposed solution in real systems.
Application areaindustry

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?