Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIAR/2013/12
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)15
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim Zastosowanie metod zaawansowanej analizy heterogenicznych danych wizyjnych
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2014
Planowana data zakończenia30-09-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót