Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIAR/2014/8
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)PRELUDIUM
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)55
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim Kognitywnie inspirowane rozpoznawanie obiektów 3D w realistycznym środowisku robota mobilnego
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 31-05-2015
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót