Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuISE /2018/Eurofusion/UE
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)EU Projects [Projekty Unii Europejskiej]
Jednostka wykonująca w PWInstytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Udział PW we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE Nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013, uzupelniającym program Horyzont 2020
Tytuł w języku angielskim WUT contribution to the Europeaan Joint Programme under the Council Regulation EURATOM No 1314 of 16 December 2013 on the Research and Training programme of the European Atomic Energy Community 2014-2018 Complementing the Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation
Akronim projektuEurofusion
Numer kontraktu1314/2013
Numer umowy (pracy)1314/2013
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2018
Planowana data zakończenia31-12-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)12
Rodzaj przedmiotowy projektuInny
Poziom współpracymiędzyregionalny

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót