Numer projektu (POL-on)603862 POLON
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu603862
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)]
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty 7-go Programu Ramowego (01.03)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Dróg i Mostów (WIL / IDM) (Wydział Inżynierii Lądowej (WIL))
Jednostka wnioskująca spoza PWACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A - Belgia
Jednostka lidera spoza PWACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A - Belgia
Tytuł w języku polskim APSE - Zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów w nowej koncepcji nawierzchni asfaltowych dla zrównoważonego rozwoju
Tytuł w języku angielskim Use of Eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable Environment
Akronim projektuAPSE
Numer kontraktu603862
Numer umowy (pracy)Nr projektu MNiSW: W24/7.PR/2014
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2014
Planowana data zakończenia30-11-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)42
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Powiązane publikacje (1)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót