Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu
IRiTM/2016/Stat
Status projektu
Zakończony
Bieżący status projektu
zakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)

Jednostka wnioskująca w PW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka wykonująca w PW
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim
Nowoczesne metody analizy i projektowania układów i systemów radioelektronicznych, elektroniki medycznej i systemów pomiarowych
Tytuł w języku angielskim
Modern methods of analysis and designing of units and radioelectronics systems, medical electronics and measuring systems
Numer kontraktu
statutowa
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy
11-04-2016
Planowana data zakończenia
30-11-2017
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy
30-11-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)
0
Rodzaj przedmiotowy projektu
Inny
Poziom współpracy
Krajowy
Powiązane publikacje (51)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT5d6e23431d47408cb8803f8c94faa09f/
URN
urn:pw-repo:WUT5d6e23431d47408cb8803f8c94faa09f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek