Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuICh/2016/66
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)OPUS
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)61
Jednostka wykonująca w PWInstytut Chemii (WBMiP / ICh) (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP))
Tytuł w języku polskim Ciecze jonowe - parametry rozpuszczalnosci Hansena
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2017
Planowana data zakończenia31-12-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót