Numer projektu (POL-on)N523 7368 40 POLON
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)ZWYKŁY
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)40
Jednostka wykonująca w PWunknown 111300 (WIBHiIŚ / ) (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ))
Tytuł w języku polskim Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych
Numer umowy (pracy)7368/B/T02/2011/40
Numer decyzji7368/B/T02/2011/40
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 26-05-2011
Planowana data zakończenia31-12-2012
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?