Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating a system for forecasting the development of crime, as an element of building a security strategy and public policy

Fundamental data
Internal registration number
ISE/2015/4/NCBiR/7-2015/Prokrym
Project Status
Completed
Project current status
finished/implemented
Project type

Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Financing sources level
National
Implementing unit from WUT
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Leading unit outside WUT
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSP)
Title in Polish
Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Title in English
Creating a system for forecasting the development of crime, as an element of building a security strategy and public policy
Acronym
PROKRYM
Contract number
--
Agreement number
DOB-BIO7/05/02/2015
Beginning date
21-12-2015
Planned end date
20-12-2018
End date
20-12-2018
Project duration (in months)
36
Project subject class
Developing research
Cooperation level
domestic
Application, Call
Application date
15-09-2015
Leaders, executors
Leader of the whole project (external, when given)
Brunon Hołyst Brunon Hołyst,, Undefined Affiliation
Project leader
Zbigniew M. Wawrzyniak (FEIT/PE) Zbigniew M. Wawrzyniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Implementing person
Paweł Cichosz (FEIT/ICS) Paweł Cichosz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Damian Suski (FM/IACR) Damian Suski,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM), Tomasz Tarnawski Tomasz Tarnawski,, Undefined Affiliation, Borowik Grzegorz Borowik Grzegorz,, Undefined Affiliation, Radosław Pytlak (FM/IACR) Radosław Pytlak,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM), Stanisław Jankowski (FEIT/ICS) Stanisław Jankowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Total number of implementing persons
8
Financing / commissioning institution
National Centre for Research and Development (NCBR)
Consortium, partners
Partners, collaborating institutions, members of network, consortium
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSP)The Faculty of Electronics and Information Technology (WEiTI) / Warsaw University of Technology (PW)University of Warsaw (UW)Scott Tiger S.A.
Coordinator notes
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSP)
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Aim in Polish
Celem projektu jest opracowanie modeli prognostycznych i symulacyjnych rozwoju przestępczości w Polsce oraz modeli optymalizacyjnych w zakresie wykorzystania sił i środków będących w posiadaniu Policji celem skutecznego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
Aim in English
The aim of the project is to develop predictive models and simulations of a development of crime in Poland and optimization models for the use of forces and means in the possession of the police to effectively prevent and combat crime.
Description in Polish
Opracowane modele będą bazować na danych jakościowych i ilościowych pozyskiwanych z istniejących zasobów Policji (baz danych jawnych i niejawnych, sprawozdań, opracowań analitycznych), jak również - w zakresie zdiagnozowanych braków – z bieżących badań i źródeł otwartych, bądź danych znajdujących się w posiadaniu innych służb, organów i instytucji. Efektem końcowym projektu będzie stworzenie analitycznej platformy systemowej prognozowania przestępczości służącej wzmocnieniu zdolności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości na podstawie weryfikowanych prognoz przy optymalizacji wykorzystania dostępnych sił i środków na IX poziomie gotowości technologicznej
Description in English
The models will be based on qualitative and quantitative data obtained from existing police resources (databases, reports, analytical studies) as well as – in a diagnosis of shortcomings – of current research and open sources or from data held by other departments, agencies, and institutions. The final result of the project is to study the system platform used to enhance the forecasting ability of crime prevention and combating of crime on the basis of verifiable predictions by optimizing the use of available resources on the IX level of technological readiness.
Expected results in Polish
-
Expected results in English
-
Offer for applications in Polish
-
Application area
research
Links, other files
Related publications (27)

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT494ce230f624439c971b2570ef7b262f/
URN
urn:pw-repo:WUT494ce230f624439c971b2570ef7b262f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard