Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu657466
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Coordination and Support Actions (CSA) [Akcje koordynacyjne i wspierające]
(Horizon 2020 [Horyzont 2020])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Techniki Cieplnej (WMEiL / ITC) (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL))
Tytuł w języku polskim INPATH-TES - Opracowanie innowacyjnego programu studiów doktoranckich w zakresie akumulacji ciepła
Tytuł w języku angielskim PhD on Innovation Pathways for TES
Akronim projektuINPATH-TES
Numer kontraktu657466
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-05-2015
Planowana data zakończenia30-04-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-04-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)36
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Powiązane publikacje (1)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót