Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Fundamental data
Internal registration number
504/statut2017/1031
Project Status
Completed
Project current status
finished/implemented
Project type

(Działalność statutowa)
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)
datacja na utrzymanie potencjału badawczego
Financing sources level
National
Applying unit from WUT
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Leading unit from WUT
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Implementing unit from WUT
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in Polish
Rozwój metod sterowania, wspomagania decyzji i zarządzania
Title in English
Development of methodology of control, decision support and production management
Agreement number
504/03437/1031
Beginning date
12-06-2017
End date
31-12-2018
Project duration (in months)
0
Project subject class
Fundamental research
Cooperation level
domestic
Related publications (51)
Application, Call
Leaders, executors
Leader of the whole project (external, when given)
Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Project leader
Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Implementing person
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (FEIT/AK) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Cezary Zieliński (FEIT/AK) Cezary Zieliński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Eugeniusz Toczyłowski (FEIT/AK) Eugeniusz Toczyłowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Andrzej Pacut (FEIT/AK) Andrzej Pacut,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Maciej Ławryńczuk (FEIT/AK) Maciej Ławryńczuk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Andrzej Zalewski (FEIT/AK) Andrzej Zalewski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Włodzimierz Kasprzak (FEIT/AK) Włodzimierz Kasprzak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Total number of implementing persons
8
Financing / commissioning institution
Ministry of Science and Higher Education (MNiSW)
Consortium, partners
POL-on specific
Applying unit type
Jednostka szkolnictwa wyższego
Financing unit type
budżet - MNiSW
Coordination role
wyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub projektu indywidualnego
Science area, domain, discipline
technological sciences
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polish
xx
Keywords in English
xx
Aim in Polish
Kontynuacja badań dla rozwoju nowych metod sterowania, wspomagania decyzji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: struktury i algorytmy dla sterowania i wspomagania decyzji operacyjnych, sterowanie nadrzędne i metody zaawansowanej regulacji, sterowanie i systemy sensoryczne w robotyce, inżynieria oprogramowania i systemy operacyjne, wspomaganie decyzji i techniki informacyjne, metody badań operacyjnych i zarządzania, biometria i uczenie maszynowe. Projektowanie i realizacja w środowisku laboratoryjnym systemu sterowania dla energooszczędnego centrum obliczeniowego. Budowa systemów monitorujących wykorzystujących bezprzewodowe czujniki i mobilne sieci ad hoc. Opracowanie efektywnych metod optymalizacji do rozwiązania zadań wielkiej skali. Analiza sieci społecznych. Opracowanie efektywnych obliczeniowo implementacji algorytmów regulacji predykcyjnej przy wykorzystaniu nowoczesnych mikrokontrolerów i układów FPGA. Rozwój uniwersalnej metody modelowania i specyfikacji systemu sterującego robotem usługowym niezależnej od kompozycji sprzętowej robota i realizowanego zadania oraz metod automatyzacji generacji kodu oprogramowania sterującego robotem w oparciu o wzorce. Rozwój metod wczesnej oceny architektury oprogramowania z uwzględnieniem skutków długu technicznego, modelowanie ewolucji systemów informatycznych o architekturze usługowej, rozwój metod kontroli praw dostępu do usług systemów informatycznych. Rozwój metod optymalizacji i wspomagania decyzji dla złożonych mechanizmów sprawiedliwej alokacji zasobów i rekomendacji cen w warunkach niepewności. Rozwój metod uczenia się głębokich sieci neuronowych on-line, w których wszelkie parametry oddziałujące na proces wyznaczane są automatycznie. Metody estymacji funkcji dla losowych modeli z marszczeniem.
Aim in English
xx
Description in Polish
xx
Description in English
xx
Expected results in Polish
Planowane efekty naukowe i praktyczne: Nowe algorytmy sterowania częstotliwością procesora CPU zmniejszające zużycie energii. Propozycje algorytmów wykrywania i monitorowania chmur gazów ciężkich przy wykorzystaniu mobilnych sensorów. Opracowanie systemów informatycznych do szybkiej syntezy algorytmów regulacji predykcyjnej dla nowoczesnych mikrokontrolerów i układów FPGA. Nowe metody zabezpieczenia praw dostępu do treści publikowanych w Internecie. Technika rozpoznawania wypowiadanych słów z użyciem głębokich sieci neuronowych. Zastosowanie losowych modeli z marszczeniem do rozpoznawania podpisu odręcznego on-line.
Expected results in English
xx
Offer for applications in Polish
xx
Offer for applications in English
xx
Application area
research
Links, other files
Related publications (51)

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT424fc0686c274ecd97b3e0db84dee07b/
URN
urn:pw-repo:WUT424fc0686c274ecd97b3e0db84dee07b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard