Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Keywords in Polish
xx
Keywords in English
xx
Aim in Polish
Kontynuacja badań dla rozwoju nowych metod sterowania, wspomagania decyzji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: struktury i algorytmy dla sterowania i wspomagania decyzji operacyjnych, sterowanie nadrzędne i metody zaawansowanej regulacji, sterowanie i systemy sensoryczne w robotyce, inżynieria oprogramowania i systemy operacyjne, wspomaganie decyzji i techniki informacyjne, metody badań operacyjnych i zarządzania, biometria i uczenie maszynowe. Projektowanie i realizacja w środowisku laboratoryjnym systemu sterowania dla energooszczędnego centrum obliczeniowego. Budowa systemów monitorujących wykorzystujących bezprzewodowe czujniki i mobilne sieci ad hoc. Opracowanie efektywnych metod optymalizacji do rozwiązania zadań wielkiej skali. Analiza sieci społecznych. Opracowanie efektywnych obliczeniowo implementacji algorytmów regulacji predykcyjnej przy wykorzystaniu nowoczesnych mikrokontrolerów i układów FPGA. Rozwój uniwersalnej metody modelowania i specyfikacji systemu sterującego robotem usługowym niezależnej od kompozycji sprzętowej robota i realizowanego zadania oraz metod automatyzacji generacji kodu oprogramowania sterującego robotem w oparciu o wzorce. Rozwój metod wczesnej oceny architektury oprogramowania z uwzględnieniem skutków długu technicznego, modelowanie ewolucji systemów informatycznych o architekturze usługowej, rozwój metod kontroli praw dostępu do usług systemów informatycznych. Rozwój metod optymalizacji i wspomagania decyzji dla złożonych mechanizmów sprawiedliwej alokacji zasobów i rekomendacji cen w warunkach niepewności. Rozwój metod uczenia się głębokich sieci neuronowych on-line, w których wszelkie parametry oddziałujące na proces wyznaczane są automatycznie. Metody estymacji funkcji dla losowych modeli z marszczeniem.
Aim in English
xx
Description in Polish
xx
Description in English
xx
Expected results in Polish
Planowane efekty naukowe i praktyczne: Nowe algorytmy sterowania częstotliwością procesora CPU zmniejszające zużycie energii. Propozycje algorytmów wykrywania i monitorowania chmur gazów ciężkich przy wykorzystaniu mobilnych sensorów. Opracowanie systemów informatycznych do szybkiej syntezy algorytmów regulacji predykcyjnej dla nowoczesnych mikrokontrolerów i układów FPGA. Nowe metody zabezpieczenia praw dostępu do treści publikowanych w Internecie. Technika rozpoznawania wypowiadanych słów z użyciem głębokich sieci neuronowych. Zastosowanie losowych modeli z marszczeniem do rozpoznawania podpisu odręcznego on-line.
Expected results in English
xx
Offer for applications in Polish
xx
Offer for applications in English
xx
Application area
research

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT424fc0686c274ecd97b3e0db84dee07b/
URN
urn:pw-repo:WUT424fc0686c274ecd97b3e0db84dee07b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard