Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu1/2013/PN
Status projektuOdrzucony
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Jednostka wykonująca w PWInstytut Inżynierii Budowlanej (WIL / IIB) (Wydział Inżynierii Lądowej (WIL))
Tytuł w języku polskim FSS HEI ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE – KURSY NA PLATFORMIE MOODLE
Tytuł w języku angielskim BRAK
Numer umowy (pracy)1/2013/PN
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuEdukacyjny
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót