Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2014/166
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Program Badań Stosowanych (PBS)
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)3
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Generator danych o odpadach - Określenie ilości i jakości wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce (GENDO)
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 03-01-2015
Planowana data zakończenia30-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót