Internal registration numberII/2016/PUK/5
Project StatusCompleted
Project current statusfinished/implemented
Project typePrace umowne krajowe
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)inne projekty badawcze i badawczorozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych (12)
Implementing unit from WUTThe Institute of Computer Science (FEIT / IN) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishZaprojektowanie i implementacja programu wyznaczającego optymalne źródła dostaw dla zamówień surowca określonego asortymentu minimalizującego globalnie długość tras dostaw
Title in EnglishDesign and implementation of a program computing the optimum sources of supply minimizing globally the length of the supply routes
Agreement numberDZ.271.47.2016
Beginning date27-10-2016
End date15-11-2016
Project duration (in months)1
Project subject classTargeted
Cooperation leveldomestic

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?