Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIETSIP/2016/94
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)OPUS
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)61
Jednostka wykonująca w PWInstytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE / IETSIP) (Wydział Elektryczny (WE))
Tytuł w języku polskim Modele magnetyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2017
Planowana data zakończenia31-12-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót