Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuISE/2017/H2020/ARIES
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Jednostka wnioskująca w PWInstytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Jednostka wykonująca w PWInstytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Badania i rozwój europejskiej infrastruktury akceleratorowej
Tytuł w języku angielskim Accelerator research and innovation for european science and society
Akronim projektuARIES
Numer kontraktu730871
Numer umowy (pracy)730871
Data umowy2017-03-06
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-05-2017
Planowana data zakończenia30-04-2021
Czas trwania projektu (w miesiącach)48
Rodzaj przedmiotowy projektuInny
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót