Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIA/NCBR/BIOWIZ
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Programmes and Projects - Defence, Security [Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo]
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (06)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video
Tytuł w języku angielskim Design and construction of a system for recognition of persons (offenders) based on face images captured on photograph or video material
Numer umowy (pracy)DOB-BIO7/18/02/2015
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 20-12-2015
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 20-09-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót