Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIE/2014/10
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Program Gekon
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)2
Jednostka wykonująca w PWInstytut Elektroenergetyki (WE / IE) (Wydział Elektryczny (WE))
Tytuł w języku polskim Opracowanie innowacyjnego samobilansującego systemu energetycznego umożliwiającego optymalizację wykorzystania zasobów energetycznych pozyskanych z OZE
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2015
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót