Fundamental data
Internal registration numberIT/2012/badawczy/32
Project StatusCompleted
Project current statusfinished/implemented
Project typeSONATA
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)SONATA (05.07)
Applying unit from WUTThe Institute of Telecommunications (FEIT / IT) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Implementing unit from WUTThe Institute of Telecommunications (FEIT / IT) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishAnaliza możliwości wykorzystywania okna transmisyjnego 1310 nm do realizacji systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności i wysokiej pojemności
Title in EnglishAnalysis of the 1310 nm wavelenght domain capability to support the low-complexity and high capacity transmission
Contract numberUMO-2011/03/D/ST7/02497
Agreement number505/G/1036/0291
Decision numberDEC-2011/03/D/ST7/02497
Beginning date03-09-2012
Planned end date02-09-2015
End date02-09-2015
Project duration (in months)36
Project subject classFundamental research
Cooperation leveldomestic
Related publications (19)
Application, Call
Application date16-07-2012
Call3
Edition2
Leaders, executors
Project leader Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT / IT)
Jarosław Piotr Turkiewicz,,
- The Institute of Telecommunications
Implementing person Jerzy Toński (FEIT / IT)
Jerzy Toński,,
- The Institute of Telecommunications
, Konrad Markowski (FEIT / IT)
Konrad Markowski,,
- The Institute of Telecommunications
, Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT / IT)
Jarosław Piotr Turkiewicz,,
- The Institute of Telecommunications
, Paweł Mazurek (FEIT / IRMT)
Paweł Mazurek,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Paweł Czyżak (FEIT / IT)
Paweł Czyżak,,
- The Institute of Telecommunications
Total number of implementing persons5
Financing / commissioning institutionNational Science Centre (NCN)
Consortium, partners
Partners, collaborating institutions, members of network, consortiumWroclaw University of Science and Technology (PWr)
POL-on specific
Applying unit typeJednostka szkolnictwa wyższego
Financing unit typebudżet - NCN
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polishx
Keywords in Englishx
Aim in PolishCelem naukowym proponowanego projektu jest przebadanie możliwości wykorzystania okna transmisyjnego 1310 nm do realizacji kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności o wysokich pojemnościach transmisyjnych. Zaniedbane okno transmisyjne 1310 nm oferuje znaczące pasmo transmisyjne, które obecnie jest wykorzystywane w ograniczony sposób przy obecnie wykorzystywanej całkowitej pojemności okna 100 Gbit/s. Projekt ten kieruje się na otwarcie okna transmisyjnego 1310 nm dla ruchu o dużych przepływnościach >400 Gbit/s i opracowanie techniki transmisji wielofalowej w pełni wykorzystującej jego potencjał znacznie (co najmniej cztery do dziesięciu razy) większej od obecnej pojemności transmisyjnej. Głównymi cechami rozwijanej techniki transmisyjnej będzie jej niska złożoność i koszt, np. po przez zastosowanie komponentów półprzewodnikowych jak SOA i EAM, czy eliminację kompensatorów dyspersji chromatycznej, oraz ograniczone zużycie energii. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawcze nad opracowaniem architektury systemu, np. komponenty, zwielokrotnienie polaryzacyjne czy wykorzystywany format modulacji, wielofalowego systemu transmisyjnego w oknie 1310 nm. Zostaną przebadane zjawiska jak efekty linowe jak wpływ rezydualnej dyspersji chromatycznej oraz nieliniowe FWM i saturacji odpowiednio w światłowodzie i SOA w rozważanym obszarze zastosowań, to jest dla okna 1310 nm i wysokich przepływności >40 Gbit/s i różnych typów włókien światłowodowych. W rezultacie zostanie określona pojemność transmisyjna i zasięg dla róznych rozwiązań architektury systemu. Optymalne rozwiązanie systemu powinno charakteryzować się nie tylko ograniczoną liczbą komponentów składowych i możliwością integracji w postaci fotonicznego układu scalonego, ale także ograniczonym opóźnieniem, oraz ograniczonym zużyciem energii, przy zapewnieniu pożądanej pojemności transmisyjnej i zasięgu. Biorąc pod uwagę przewidywane zastosowania kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności w oknie 1310 nm pożądana pojemność transmisyjna będzie przynajmniej w zakresie 400 -1000 Gbit/s przy zasięgu transmisji do co najmniej 40 km, co perfekcyjnie spełnia potrzeby takich aplikacji jak połączenia access/mobile back-haul, ultra-szybkiego Ethernet następnej generacji, czy połączenia dla potrzeb centrów przetwarzania i magazynowania danych.
Aim in Englishx
Description in PolishW projekcie zostanie przebadana możliwość wykorzystania okna 1310 nm do realizacji transmisji o wysokich przepływnościach. Prowadzone prace mają charakter teoretyczny i eksperymentalny.
Description in Englishx
Expected results in Polish Przeprowadzone prace badawcze będą znacząco wykraczały poza obecny state-of-the-art dotyczący wykorzystania okna 1310 nm, który wynosi obecnie 100 Gbit/s i bez wątpliwości przyczynią się do rozwoju technik transmisyjnych w oknie 1310 nm, gdyż w ramach projektu powstanie rozwiązanie pozwalające w optymalny sposób wykorzystać potencjał okna 1310 nm. Proponowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w systemach transmisyjnych, gdzie zastosowanie zaawansowanych formatów modulacji jak QPSK znacząco komplikuje budowę systemu i zwiększa jego koszt. Do takich grup zastosowań zaliczamy dynamicznie rozwijające się systemy access/mobile backhaul, ultra-szybkiego Ethernet 400G i 1000G następnej generacji, oraz połączeń wewnątrz rozległych i pomiędzy centrami przetwarzania i magazynowania danych. W wyżej wymienionych grupach aplikacji do kluczowych cech systemów zaliczamy: mały rozmiar, niski stopień złożoności, małe opóźnienia, niskie zużycie energii i niski koszt, na co nakierowuje się rozważany projekt badawczy. Należy tutaj dodać, iż wyniki poprzednich prac badawczych autora wniosku nad transmisją w oknie 1310 nm zostały wykorzystane przez komitet standaryzacyjny 100G Ethernet (http://www.ieee802.org/3/hssg/public/apr07/cole_01_0407.pdf). Ponieważ celem projektu jest rozwój kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych jego realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, a przez to rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nowo powstały zespół badawczy HIT przyczyni się do wzrostu badań nad systemami opto-telekomunikacyjnym w Polsce i zwiększy wkład polskiej nauki w tej dziedzinie.
Expected results in Englishx
Application arearesearch
Links, other files
Related publications (19)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?