Numer projektu (POL-on)O R00 0009 09
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)rozwojowy - w obronności
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)9
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim WIHiE Ob. Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Numer umowy (pracy)02/PB/2010
Numer decyzji0009/R/T00/2009/09
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 21-04-2010
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót