Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIT/2015/Horyzont2020/02
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Innovation Actions [Projekty innowacyjne]
(Horizon 2020 [Horyzont 2020])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Poziom źródeł finansowaniaMiędzynarodowy
Jednostka wykonująca w PWInstytut Telekomunikacji (WEiTI / IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim microMole - System monitorowania ścieków w poszukiwaniu laboratoriów wytwarzających syntetyczne narkotyki
Tytuł w języku angielskim Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratories
Akronim projektumicroMole
Numer kontraktu653626
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-09-2015
Planowana data zakończenia31-08-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 28-02-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)42
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy
Projekty kontynuujace (1)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót