Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2016/7
Status projektuOdrzucony
Bieżący status projektuzakończony/niezrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)FUGA
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)60
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Rozpoznawanie sygnału mowy w oparciu o multi-sygnał audio.1
Tytuł w języku angielskim xxxxx
Numer kontraktuxx
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-09-2016
Planowana data zakończenia31-08-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Poziom współpracymiędzyregionalny

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót