Fundamental data
Internal registration numberISE/2016/DS
Project StatusCompleted
Project current statusfinished/implemented
Project typeDziałalność statutowa
Implementing unit from WUTThe Institute of Electronic Systems (FEIT / PE) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishBadania w zakresie miernictwa, teorii obwodów i sygnałów oraz ukladów i systemów elektronicznych
Title in EnglishResearch on measurement, circuit and signal theory and electronic circuits and systems
Agreement numberx
Other identifiersx
Beginning date12-05-2016
Planned end date31-12-2017
End date31-12-2017
Project duration (in months)0
Project subject classFundamental research
Cooperation leveldomestic
Related publications (57)
Application, Call
Leaders, executors
Project leader Tomasz Starecki (FEIT / PE)
Tomasz Starecki,,
- The Institute of Electronic Systems
Total number of implementing persons0
Financing / commissioning institutionThe Faculty of Electronics and Information Technology (WEiTI) [Warsaw University of Technology (PW)]
Consortium, partners
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polishx
Keywords in Englishx
Aim in PolishResearch on measurement, circuit and signal theory and electronic circuits and systems
Aim in EnglishResearch on measurment, circuit and signal theory and electronic circuits and systems
Description in PolishW ramach pracy statutowej będą realizowane następujące zadania badawcze: - Badania w zakresie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz logiki rozmytej i ich zastosowań w systemach radiolokacyjnych, telekomunikacyjnych i pomiarowych - Rozwój metod i stanowisk badawczych do pomiaru różnych wielkości fizycznych i chemicznych dla przemysłu, medycyny i rolnictwa - Projektowanie układów, systemów i mikrosystemów - metody, algorytmy, konstrukcje - Rozwój metod modelowania,projektowania i pomiarów układów i systemów mikrofalowych - Rozwój inteligentnych technik obliczeniowych oraz bioinformatyki
Description in Englishx
Expected results in Polish x
Expected results in Englishx
Application arearesearch
Links, other files
Related publications (57)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?