Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuxxx
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (05)
Jednostka wnioskująca w PWWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych
Tytuł w języku angielskim Mechanical disintegration of sewage sludge as a method of acquiring organic substrates for intensification of the denitrification process
Numer kontraktuxxx
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 03-01-2011
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2013
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?