Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIAR/2015/100
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)OPUS
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)57
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim Opracowanie modelu akceptacji technologii humanoidalnych robotów społecznych przez osoby starsze
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2016
Planowana data zakończenia31-12-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót