Numer projektu (POL-on)635895 POLON
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu635895
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Dróg i Mostów (WIL / IDM) (Wydział Inżynierii Lądowej (WIL))
Tytuł w języku polskim InDeV - Dogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu
Tytuł w języku angielskim InDeV: In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users
Akronim projektuInDeV
Numer kontraktu635895
Numer umowy (pracy)635895
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-05-2015
Planowana data zakończenia30-04-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)36
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót