Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuISE/2014/7PR/UE
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Small or Medium-Scale Focused Research Projects (STREP) [Małe i Średnie Projekty Współpracy]
(7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty 7-go Programu Ramowego (01.03)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Systemów Elektronicznych (WEiTI / ISE) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim SCOUT - System zabezpieczeń dla wzajemnie połaczonych naziemnych stacji kontrolnych
Tytuł w języku angielskim Multitech Security system for interconnected space control ground stations
Akronim projektuSCOUT
Numer kontraktuFP7-SEC-2013-1 SCOUT 607019
Numer decyzjix
Inne identyfikatoryx
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-11-2014
Planowana data zakończenia30-04-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-04-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)0
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót