Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIE/2011/1
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)MAESTRO
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)42
Jednostka wykonująca w PWInstytut Elektroenergetyki (WE / IE) (Wydział Elektryczny (WE))
Tytuł w języku polskim Badanie stabilności systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym i sterowanie inteligentnych sieci przesyłowych wysokiego napiecia (smart grig)poprawiajace stabilność systemu elektroenergetycznego
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2012
Planowana data zakończenia31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót